Політика конфіденційності
Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку ТК “Акватор Рівне”, розташований за адресою сайту – www.akvator.club, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів ТК “Акватор Рівне”.

Передаючи ТК “Акватор Рівне” персональні і інші дані за допомогою Сайту, Користувач підтверджує свою згоду на використання зазначених даних на умовах, викладених в цій Політиці конфіденційності.
Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності, він зобов’язаний припинити використання Сайту.
Безумовним акцептом цієї Політики конфіденційності є початок використання Сайту Користувачем.

  1. ТЕРМІНИ

1.1. Сайт – сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою www.inet108.com

1.2. Користувач – особа використовує Сайт.
1.3. Законодавство – чинне законодавство України.
1.4. Персональні дані – персональні дані Користувача, які Користувач надає про себе самостійно в процесі використання функціоналу сайту.
1.5. Дані – інші дані про Користувача (не входять в поняття Персональних даних).
1.6. Послуга (и) – будь-які послуги, що надаються ТК “Акватор Рівне”.

  1. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. ТК “Акватор Рівне” збирає і зберігає тільки ті Персональні дані, які необхідні для надання послуг ТК “Акватор Рівне” і взаємодії з Користувачем.
2.2. Персональні дані можуть використовуватися в наступних цілях:
2.2.1 надання Послуг Користувачу;
2.2.2 ідентифікація Користувача;
2.2.3 взаємодія з Користувачем;
2.2.4 напрямок Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;
2.2.5 проведення статистичних та інших досліджень;
2.2.6 моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайства, протиправних ставок, відмивання грошей.
2.3. ТК “Акватор Рівне”, в тому числі обробляє наступні дані:
2.3.1 прізвище, ім’я та по батькові;
2.3.2 адреса надання послуги;
2.3.3 номер мобільного телефону.
2.4. Користувачеві забороняється вказувати на Сайті персональні дані третіх осіб.

  1. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ

3.1. ТК “Акватор Рівне” зобов’язується використовувати Персональні дані відповідно до Законодавства.
3.2. Відносно Персональних даних та інших Даних Користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.
3.3. ТК “Акватор Рівне” має право зберігати резервні копії важливої ​​Персональних даних і Даних, в тому числі після видалення облікового запису Користувача.
3.4. ТК “Акватор Рівне” має право передавати Персональні дані і Дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:
3.4.1 державним органам на їх запит відповідно до Законодавства;
3.4.2 партнерам ТК “Акватор Рівне”;
3.4.3 в інших випадках, прямо передбачених чинним Законодавством
3.5. ТК “Акватор Рівне” має право передавати Персональні дані і Дані третім особам, не зазначених в п. 3.4. цієї Політики конфіденційності, в наступних випадках:
3.5.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.5.2 передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачу;
3.5.3 передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики.
3.6. ТК “Акватор Рівне” здійснює автоматизовану обробку Персональних даних і Даних.

  1. ЗМІНА персональних даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) Персональні дані шляхом направлення письмової заяви ТК “Акватор Рівне”.
4.2. Користувач гарантує, що всі Персональні дані є актуальними і не відносяться до третіх осіб.

  1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. ТК “Акватор Рівне” здійснює належний захист Персональних і інших даних відповідно до Законодавства та приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту Персональних даних.
5.2. Вживані заходи захисту в тому числі дозволяють захистити Персональні дані від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

  1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТЬХ ОСІБ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМИ

6.1. Використовуючи Сайт Користувач має право заносити дані третіх осіб для подальшого використання.
6.2. Користувач зобов’язується отримати згоду суб’єкта персональних даних на використання за допомогою Сайту.
6.3. ТК “Акватор Рівне” не використовує персональні дані третіх осіб занесені Користувачем.
6.4. ТК “Акватор Рівне” зобов’язується вжити необхідних заходів для забезпечення збереження персональних даних третіх осіб, занесених Користувачем.

  1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і ТК “Акватор Рівне”, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню законодавство України.
7.2. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації ТК “Акватор Рівне”.
Перед зверненням до суду Користувач повинен дотримати обов’язковий досудовий порядок і направити ТК “Акватор Рівне” відповідну претензію в письмовому вигляді. Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) робочих днів.
7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Політики конфіденційності.
7.4. ТК “Акватор Рівне” має право в будь-який момент змінювати політику конфіденційності (повністю або в частині) в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Користувачем. Всі зміни вступають в силу на наступний день після розміщення на Сайті.
7.5. Користувач зобов’язується самостійно стежити за змінами Політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.